Home Tags Facebook messenger

Tag: facebook messenger

Hướng dẫn tạo chatbot với Ahachat

So với 2 nền tảng tạo Chatbot là Chatfuel và Manychat thì Ahachat có phần nhỉnh hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Tạo...

Có thể phân loại Chatbot như thế nào?

Có rất nhiều cách để phân loại chatbot. Dựa vào những đặc tính, thuộc tính, đối tượng mà chatbot hướng đến, cách xử lý,...

Phễu bán hàng và sức mạnh thực sự của Messenger Marketing...

Phễu bán hàng là gì? Tại sao Chatbots và Messenger Marketing Automation lại giúp bạn có được sự chuyển đổi thần kỳ và tăng...